Broei van tulpen - module 1:
De tulp als snijbloem; Productiecijfers; Top-10 broeierij cultivars.

Broei van tulpen - module 2: Uitwendige kwaliteit; inwendige kwaliteit; bolmaat.

Broei van tulpen - module 3: Bloemaanleg; Temperatuurbehandeling; Inhalen; Verlaten; IJstulpen; Ontwikkelingsschema;

Broei van tulpen - module 4: Planttijdstip; Substraat; Fusttypen; Opplanten in kisten; Opplanten broei op water.

Broei van tulpen - module 5: Koudeperiode; Voortrekken; Meerlagenteelt en luchtbehandeling; Controle op ziekten; Inhalen bij vorst.

Broei van tulpen - module 6: Water geven; Kasklimaat; Kas- en celtemperatuur; Stikstofbemesting; Borium.

Broei van tulpen - module 7: Oogsttijdstip; Mechanisatie; Bossen en veilen; Arbeidsbehoefte

Broei van tulpen - module 8: Herkenning van 17 ziekten en plagen

Broei van tulpen - module 9:Kastype; De schuurkas; Het kasdek;  Inrichting van de kas;
Verwarming en brandstofverbruik; Isolatie; Bedrijfstypen; Inrichting van de kas; Inrichting van kunstlichtcel

Broei van tulpen - module 10: Kostprijs bedrijfstypen; Kosten; Saldoberekening