Cursusafbeelding 1. De tulp als snijbloem
Broei van tulpen
Broei van tulpen - module 1:
De tulp als snijbloem; Productiecijfers; Top-10 broeierij cultivars.
Cursusafbeelding 2. Uitgangsmateriaal broei
Broei van tulpen

Broei van tulpen - module 2: Uitwendige kwaliteit; inwendige kwaliteit; bolmaat.

Cursusafbeelding 3. Preparatie
Broei van tulpen

Broei van tulpen - module 3: Bloemaanleg; Temperatuurbehandeling; Inhalen; Verlaten; IJstulpen; Ontwikkelingsschema;

Cursusafbeelding 4. Opplanten
Broei van tulpen
Broei van tulpen - module 4: Planttijdstip; Substraat; Fusttypen; Opplanten in kisten; Opplanten broei op water.

Cursusafbeelding 5. Inhalen
Broei van tulpen

Broei van tulpen - module 5: Koudeperiode; Voortrekken; Meerlagenteelt en luchtbehandeling; Controle op ziekten; Inhalen bij vorst.

Cursusafbeelding 6. Gewasverzorging
Broei van tulpen

Broei van tulpen - module 6: Water geven; Kasklimaat; Kas- en celtemperatuur; Stikstofbemesting; Borium.

Cursusafbeelding 7. Oogsten
Broei van tulpen
Broei van tulpen - module 7: Oogsttijdstip; Mechanisatie; Bossen en veilen; Arbeidsbehoefte
Cursusafbeelding 8. Ziekten en plagen
Broei van tulpen

Broei van tulpen - module 8: Herkenning van 17 ziekten en plagen

Cursusafbeelding 9. Kas, schuur en inrichting
Broei van tulpen
Broei van tulpen - module 9:Kastype; De schuurkas; Het kasdek;  Inrichting van de kas;
Verwarming en brandstofverbruik; Isolatie; Bedrijfstypen; Inrichting van de kas; Inrichting van kunstlichtcel