Teelt van tulpen - module 1: Sortiment, Bouw van de plant, Verloop van de teelt

Teelt van tulpen - module 2: Grondbewerking, Uitgangsmateriaal, Planten, Strodekken en Bemesting

Teelt van tulpen - module 3: Groeiomstandigheden, Onkruidbestrijding, Beregenen, Ziekten en afwijkingen

Teelt van tulpen - module 4: Planning van de oogst, Oogsten, transport en fust

Teelt van tulpen - module 5: Kwaliteit, Fust, Droog- en bewaarsystemen, Pellen en sorteren, Plantgoed bewaren, Bolontsmetting

Teelt van tulpen - module 6: Organische stof en bemesting, Regelgeving, Composteren, Inundatie, Biologische teelt

Teelt van tulpen - module 7: Saldobegroting, Afzet, Arbeid en Kwaliteitszorg bij de teelt