Course image 1. Tulp in het plantensysteem
Teelt van tulpen

Teelt van tulpen - module 1: Sortiment, Bouw van de plant, Verloop van de teelt

Course image 2. Teeltmaatregelen winter
Teelt van tulpen

Teelt van tulpen - module 2: Grondbewerking, Uitgangsmateriaal, Planten, Strodekken en Bemesting

Course image 3. Teeltmaatregelen groeiseizoen
Teelt van tulpen

Teelt van tulpen - module 3: Groeiomstandigheden, Onkruidbestrijding, Beregenen, Ziekten en afwijkingen

Course image 4. Oogstwerkzaamheden
Teelt van tulpen

Teelt van tulpen - module 4: Planning van de oogst, Oogsten, transport en fust

Course image 5. Drogen en bewaren
Teelt van tulpen

Teelt van tulpen - module 5: Kwaliteit, Fust, Droog- en bewaarsystemen, Pellen en sorteren, Plantgoed bewaren, Bolontsmetting

Course image 6. Teeltmaatregelen lange termijn
Teelt van tulpen

Teelt van tulpen - module 6: Organische stof en bemesting, Regelgeving, Composteren, Inundatie, Biologische teelt