1. Keten op hoofdlijnen

1. Keten op hoofdlijnen

De Bloembollenketen - module 1: Bollen, knollen en wortelstokken; Voorjaars-, zomer en herfstbloeiers; De keten; Herkomstgebieden

2. Veredeling en teelt
Barry Looman

2. Veredeling en teelt

De Bloembollenketen - module 2: Teeltgebieden; Veredeling; Vermeerdering; Teeltcyclus voorjaarsbloeiende en zomerbloeiende bolgewassen

3. Broeierij
Barry Looman

3. Broeierij

De Bloembollenketen - module 3: Snijbroeierij en pottenbroeierij

4. Handel in bloembollen
Barry Looman

4. Handel in bloembollen

De Bloembollenketen - module 4: Geschiedenis van de handel; Ontwikkelingen; Droogverkoop; Broeierijhandel; Kwaliteitsborging

5. Werkzaamheden in de handel
Barry Looman

5. Werkzaamheden in de handel

De Bloembollenketen - module 5: Inkoop en inspectie; Exportinspectie; Tracking & tracing; Bewaring;  Verkoop; Verzendklaar maken

6. Digitalisering van de keten
Barry Looman

6. Digitalisering van de keten

De Bloembollenketen - module 6: Edibulb; Digitale keten; Keuringen en inspecties

7. Regelgeving en betrokken instanties
Barry Looman

7. Regelgeving en betrokken instanties

De Bloembollenketen - module 7: Naamgeving; Kwaliteits- en fytosanitaire regelgeving; CITES; Ministerie; NVWA; BKD; Naktuinbouw

8. Organisaties
Barry Looman

8. Organisaties

De Bloembollenketen - module 8: Organisaties; KAVB, Anthos; SKBH; iBulb; Tulpenpromotie; Bollenacademie; Onderzoekscentra; In- en verkoopbureaus

9. Toekomstige ontwikkelingen
Barry Looman

9. Toekomstige ontwikkelingen

De Bloembollenketen - module 9: Toekomst; marktontwikkeling; Technologie; Eisen 3e landen; Wetgeving; Ondernemerschap; Duurzaamheid; Digitalisering