Course image 1. Keten op hoofdlijnen
De bloembollenketen

De Bloembollenketen - module 1: Bollen, knollen en wortelstokken; Voorjaars-, zomer en herfstbloeiers; De keten; Herkomstgebieden

Course image 2. Veredeling en teelt
De bloembollenketen

De Bloembollenketen - module 2: Teeltgebieden; Veredeling; Vermeerdering; Teeltcyclus voorjaarsbloeiende en zomerbloeiende bolgewassen

Course image 3. Broeierij
De bloembollenketen

De Bloembollenketen - module 3: Snijbroeierij en pottenbroeierij

Course image 4. Handel in bloembollen
De bloembollenketen

De Bloembollenketen - module 4: Geschiedenis van de handel; Ontwikkelingen; Droogverkoop; Broeierijhandel; Kwaliteitsborging

Course image 5. Werkzaamheden in de handel
De bloembollenketen

De Bloembollenketen - module 5: Inkoop en inspectie; Exportinspectie; Tracking & tracing; Bewaring;  Verkoop; Verzendklaar maken

Course image 6. Digitalisering van de keten
De bloembollenketen

De Bloembollenketen - module 6: Edibulb; Digitale keten; Keuringen en inspecties

Course image 7. Regelgeving en betrokken instanties
De bloembollenketen

De Bloembollenketen - module 7: Naamgeving; Kwaliteits- en fytosanitaire regelgeving; CITES; Ministerie; NVWA; BKD; Naktuinbouw

Course image 8. Organisaties
De bloembollenketen

De Bloembollenketen - module 8: Organisaties; KAVB, Anthos; SKBH; iBulb; Tulpenpromotie; Bollenacademie; Onderzoekscentra; In- en verkoopbureaus

Course image 9. Toekomstige ontwikkelingen
De bloembollenketen

De Bloembollenketen - module 9: Toekomst; marktontwikkeling; Technologie; Eisen 3e landen; Wetgeving; Ondernemerschap; Duurzaamheid; Digitalisering